21. februára 2017

The Time is Now: Ending Primate Research in the EU (2010)

Organizácia BUAV propaguje prebiehajúcu kampaň za ukončenie pokusov na primátoch v EÚ prostredníctvom silných argumentov. V EÚ je každý rok pri laboratórnych pokusoch použitých viac ako 10 000 primátov. Dokument ukazuje ich odchyt v Mauríciu, Vietname, Barbadose, Číne a Kambodži (väčšina primátov je do EÚ dovážaná z týchto krajín) a to, ako sú následne predávané chovným staniciam, alebo priamo pokusným laboratóriám. Primáty sú najčastejšie používané pri toxikologickom výskume a pri testoch xenotransplantácií, genetiky, reprodukcie, správania (napr. testy materinskej deprivácie), neurológie, AIDS a hepatitíd, no v súčasnosti už existujú stovky alternatív k pokusom na zvieratách.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára