5. mája 2017

Radikálny environmentalizmus na Slovensku (2012)

Krátky prehľad myšlienok, spôsobu práce a aktivít radikálnych hnutí nielen na Slovensku. Počas pozretia tohto videa (11 min) je vyrúbaných 7 900 lesných stromov a 6 km² pralesov, vyhynú 2 živočíšne a rastlinné druhy, je zabitých 450 000 suchozemských zvierat pre mäso a 2000 zvierat pri pokusoch, na Zemi pribudne 1 900 ľudí. Radikálne skupiny svoje činy ospravedlňujú týmito šokujúcimi štatistikami, dokument však hovorí nezávisle, nič nepropaguje a nestavia sa na žiadnu stranu, len informuje.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára