18. marca 2017

Meet Your Meat (2002)

Dokumentárny film venovaný prehliadanej problematike moderného chovu hospodárskych zvierat upozorňuje na ustupujúcu ľudskosť a morálku pri zaobchádzaní so živými tvormi a poukazuje na fakt, že v dnešnom potravinárskom priemysle je na tieto zvieratá nahliadané ako na veci. Autentické zábery z bitúnkov a veľkochovov majú reklamným tlakom zaslepeného konzumenta šokovať a minimálne prinútiť ku chvíľke zamyslenia sa nad týmto problémom.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára